понеділок, 30 березня 2020 р.

Учням групи 7опр. Література.

1. Складіть сюжетний ланцюг роману Ю. Яновського "Майстер корабля". 
2. Випишіть у зошит цитати, які характеризують То-Ма-Кі, Сева, Богдана, Таях, Професора Цитати

Учням групи 26ок. Мова.

Пергляньте експрес-урок "З днем ( чи Днем) народження?"Авраменко.
Виконайте вправу 7 (1) с. 178 Укр. мова 10.

Учням групи 7опр.

Перегляньте фрагменти дискусій і виконайте завдання.
1. Фрагмент дискусії про міфотворчість у літературі на "Книжковому арсеналі - 2017"Фрагмент1.
2. Ірена Карпа в дискусії про вивчення сучасної літератури в школах Фрагмент2.
а) Перегляньте фрагменти повторно й занотуйте найцікавіші думки.
б) Хто з учасниць дискусій вам найбільше імпонує? Чим саме?
в) Хто з учасниць дискусій не повністю дотримується правил ведення суперечки? У чому це проявляється?

пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Учням групи 39 е. Література

Прочитавши матеріал "Життєвий і творчий шлях М. Коцюбинського", складіть за ним тези і запишіть їх у зошит. Підручник О. Слоньовська Укр. літ 10. Сторінка 126-131.

Учням групи 8опр. Література

Прочитавши матеріал "Життєвий і творчий шлях М. Коцюбинського", складіть за ним тези і запишіть їх у зошит. Підручник О. Слоньовська Укр. літ 10. Сторінка 126-131.

Учням групи 26 ок

Прочитавши матеріал про розвиток національного театру й драматургії, складіть за ним тези й запишіть іх у зошит. Піручник Авраменко.
Тема. Модерна драматургія. Національний театр і драматургія.

Учням 39 е групи .

1. З  великої літери та в лапках треба писати:
-назви художніх творів, наукових праць, періодичних видань;
- назви аеропортів ,станцій метро ,санаторіїв, готелей, кав'ярень тощо( але залізничні вокзали й станції - без лапок);
-назви літаків, автомобілів, кораблів, фірмові та сортові назви;
- назви орденів, відзнак( узгоджені з родовою назвою - без лапок :орден (кого?)Ярослава Мудрого;
2. Запишіть слова, розкривши дужки й поставивши, де потрібно , лапки.
(К/ к)иївський (З / з)авод (О/о)болонь ,(Ц/ц)укерки (Б/б)ілочка, (Л/л)ьвівський 
(Н/н)аціональний (У/у)ніверситет імені (І/і)вана (Ф/ф)ранка,(А/а)еропорт (Ж/ж)уляни,
(С/с)танція (М/м)етро (Т/т)еатральна ,   (П/п)овість(Ч/ч)іпка, (Г/г)отель(Д/д)ніпро,
(С/с)танція (П/п)ришиб ,(Л/л)ітак (М/м)рія ,(О/о)рден(Д/д)ружби (Н/н)ародів,
(Ж/ж)урнал (У/у)країна ,(С/с)узір'я (В/в)еликий (П/п)ес.

Учням 35 кп групи .

1.Запишіть визначення.
Усмішка - лаконічний гумористичний твір, у якому поєднано жанрові особливості гуморески, анекдоту й фейлетону. Цьому жанру властиві ліризм і дотепність, які поєднані з доброзичливим тоном   оповіді. В усмішці незримо присутній образ автора: він виникає в ліричних відступах, окремих репліках оповідача. Відомі такі тематичні цикли усмішок Остапа Вишні, як ммисливські, київські, кримські, сільські, закордонні та інші
2.Прочитайте усмішку Остапа Вишні "Сом".
3.Охарактеризуйте образ оповідача в усмішці "Сом" .

Учням 38 групи.

1 .Запишіть визначення
Усмішка - лаконічний гумористичний твір, у якому поєднано жанрові особливості гуморески,
анекдоту й фейлетону. Цьому жанру властиві ліризм і дотепність, які поєднані з  доброзичливим тоном оповіді. В усмішці незримо  присутній образ автора: він виникає в ліричних відступах, окремих репліках оповідача. Відомі такі тематичні цикли усмішок Остапа Вишні, як мисливські, київські, кримські, сільські, закордонні та інші .
2. Прочитайте усмішку Остапа Вишні "Сом".   
3. Охаректаризуйте образ оповідача в усмішці.

Учням 7 опр групи.

1. Прочитайте роман Юрія Яновського "Майстер корабля".
2. Запишіть паспорт твору  "Майстер корабля"
Рід л-ри: епос.
Жанр: автобіографічний  роман, перший в українській літературі мариністичний роман.
Тема: спомин літнього чоловіка своєї молодості, початку роботи в кіномистецтві, першого
знакового кохання і дружби.
Ідея: поетизація вільного  творчого начала в українській людині, утвердження торжества
молодості, енергії , краси , щастя і творчості, непереможного життєлюбства.
Герої: То-Ма - Кі ,Сев, Таях, матрос Богдан, Професор , Директор кінофабрики, Генрі, Майкл.
Художній напрям : неоромантизм.
Проблематика :
-протиставлення молодості старості;
-молодість як час для творчості;
-мистецтво як спосіб самовираження;
-кохання і його перепитії;
-дружба й довіра ;
-повага до людини;
-любов до світу , природи.


четвер, 26 березня 2020 р.

Учням 78 т групи . Мова.
Прочитайте текст і виконайте завдання.
Успіх дарує людині крила. Проте не кожен може відчути політ від своєї  діяльності.
Складників успіху багато. Комусь достатньо працьовитості, а комусь - терпіння. 
Хтось постійно вдосконалює себе ,вивчаючи все нове у своїй галузі. А є люди , яким успіх
приносить ще й уміння красиво говорити, бути переконливим, уміти дібрати таке слово,
щоб їм повірили.
  Напишіть формальне есе(одна сторінка), висловивши в ньому міркування про те ,який
складник успіху найбільш дієвий.
Учням 26 ок групи . Література.
1 .Запишіть у зошит визначення.
Усмішка- лаконічний гумористичний  твір, у якому поєднано жанрові особливості гуморески,
анекдоту, фейлетону.Цьому жанру властиві ліризм і дотепність ,які поєднані з доброзичливим тоном оповіді. В усмішках незримо присутній образ автора: він виникає в ліричних відступах, окремих репліках оповідача.
Відомі такі тематичні цикли усмішок Остапа Вишні, як мисливські ,київські ,кримські,
сільські, закордонні та інші.
2.  Прочитайте усмішку Остапа Вишні "Сом"
3.  Охарактеризуйте образ оповідача в усмішці "Сом".
Учням 35 кп групи.
Прочитайте гумореску Остапа Вишні "Моя автобіографія".
Складіть паспорт твору.

середа, 25 березня 2020 р.

Учням 27 ок групи .
Опрацюйте  матеріал "Життєвий і творчий шлях Михайла Коцюбинського"(с 126 -131).
Запишіть хронологію подій. Слоньовська О. В. Українська література( рівень стандарту):
підручнк для 10 класу -Київ:Літера  ЛТД,2018.
Учням 8 опр групи.
Опрацюйте тему"Чергування звуків. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-,-ств-.
(с97-98).
Виконайте вправу 2, вправу 3 (с 98) Авраменко О .Українська мова (рівень стандарту):
підруч. для 10 кл. -К.: Грамота, 2018.
Учням 78 т групи.
Ви познайомилися зі змістом комедії Миколи Куліша "Мина Мазайло".
Наведіть переконливі аргументи  про те ,   що проблеми порушені в цьому  творі   актуальні  й
нині в незалежній Україні.
Учням 38 е групи .
Прочитайе гумореску Остапа Вишні "Моя автобіографія".
Складіть паспорт твору.
Учням  27 ок групи.
Опрацюйте тему "Чергування звуків,Зміни приголосних при додаванні суфіксів- ськ -, -ств-.(с 97,98)
Виконайте вправу 2 ,3 (с .98).Авраменко О. Укпаїнська мова (рівень стандарту):підруч .  для 10 кл. - К.: Грамота, 2018.

понеділок, 23 березня 2020 р.

Учням 39 групи.
Вивчаємо тему"Уживання великої літери"(с114-115).
Виконайте вправу 3 (с 114), вправу 7 ( с116).
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту):підруч, 10 кл . -К. :Грамота,2018.
Завдання виконуйте  в зошитах для  дистанційного навчання.
Учням 26 ок групи .
Прочитайте гумореску Остапа Вишні "Моя автобіографія".
Складіть паспорт твору.
Дайте відповідь на питання.
1.Яку помилку свідомо допустив Остап Вишня в назві  гуморески"Моя автобіографія"?
2 .  З якою метою ,на  вашу думку,автор використав такий прийом?
Учням 7 опр групи .
Опрацюйте матеріал"Суперечка як вид комунікації. Правила ведення  суперечки."(184-185).
Виконайте вправу 3(с 186 ).
Авраменко О .Українська мова (рівень стандарту): підруч. 10 кл.-К.:Грамота,2018.
Учням 26 ок   групи.
Поторіть тему "Особливості кличного відмінка "( с 175).
Виконайте вправу 2, вправу 3 , вправу4  ( с 176).
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту):підруч. для 10 кл.- К. : Грамота,2018 .

пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Учням групи 78 т Література

Перегляньте п'єсу М. Куліша "Мина Мазайло" (Мина Мазайло 1, Мина Мазайло 2).
Яка сцена в комедії запам'яталась вам найбільше? Чому саме?

Учням групи 27 ок Література

Перегляньте виставу "Украдене щастя" поміркуйте над питанням.
Хто і в кого украв щастя: Анна в Миколи, Микола в Анни, Михайло в Миколи?
Поясніть назву твору. Міркування занотуйте в зошит.

Учням групи 35 кп Література

Прочитайте життєпис О.Вишні (с.97-98) і коротко занотуйте
Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 11 кл.
- К.: Грамота 2019 р.

Учням групи 26 ок Література

Прочитайте життєпис О.Вишні (с.97-98) і коротко занотуйте
Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 11 кл.
- К.: Грамота 2019 р.

Учням групи 38е Література

Прочитайте життєпис О.Вишні (с.97-98) і коротко занотуйте
Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 11 кл.
- К.: Грамота 2019 р.

четвер, 19 березня 2020 р.

Учням 35 кп групи.
Розглядаємо роман Юрія Яновського "Майстер корабля".
Виконайте завдання.
1Яка тема роману"Майстер корабля"? Які проблеми  порушено в ньому?
2 Розкрийте особливості сюжету роману.
3 Охарактеизуйте образи Редактора ,Професора ,Таях ,Сева, Богдана.
(Авраменко О, Українська література (рівень стандарту):підруч. для 10 кл.-К.:Грамота ,2019.
с 69-72).

Учням 38 е групи.
Розглядаємо роман Юрія Яновського "Майстер корабля".
Випишіть у зошит цитати , які характеризують То -Ма -Кі ,Сева ,Богдана ,Таях.
Учням 7 опр групи.
Прочитайте     життєпис Юрія Яновського(с64-65) й  стисло  запишіть у зошит.
Авраменко О.Українська література (рівень стандарту):підруч. для 10 кл.-К.:Грамота,2019.
Учням 39е групи.Література.
Перегляньте театральну виставу  Івана Франка "Украдене щастя".
Поміркуйте над питанням"Хто і в кого вкрав щастя: Анна в Миколи, Микола в Анни, Михайло в Миколи? Поясніть назву твору.
Відповідь запишіть у зошит.

Учням 39 групи .Мова.
Опрацюйте тему "Уживання великої літери"   (с113-114).
Виконайте вправу 2(с 114)

середа, 18 березня 2020 р.

Учням 78 т групи .Мова .
Виконайте вправу 7 (с 201)
(Авраменко О.Українська мова (рівень стандарту): підруч .для 10 кл.-К.:Грамота, 2018)

Учням 7 опр групи .Мова.
Прочитайте текст" З історії іменотворення" (с 182-183).
-Підготуйте план тексту.
-Перегляньте експрес -урок "Анна чи Ганна?"
-.Виконайте вправу 2(с 183)
(Авраменко О.Українська мова(рівень стандарту);підруч. для 10 кл.-К.:Грамота,2018) 
Учням 8 опр групи .Література.
Прочитайте повість Івана Франка "Сойчине крило ".
- Розкрийте значення назви й особливості жанру твору"Сойчине крило".
- Праналізуйте образ Хоми.
 - Що ви можете сказати про життєві митарства Марії- Манюсі ?
( Відповіді запишіть у зошит)Учням 7опр групи
Досліджуємо новелу Миколи Хвильового "Я(Романтика)"
 -Охаректеризуйте композицію новели "Я (Романтика)".
- Розкрийте символічне значення імені матері в новелі.
- Поміркуйте, чому літературознавці називають Я ліричним героєм.
-Поміркуйте ,чому ім 'я М.Хвильового,  переконаного комуніста , було викреслене комуністичною владою з літератури.
( Свої міркування занотуйте в зошит)  
  Учням 27 ок групи
Опрацюйте тему "Уживання м 'якого знака"(с93)
Виконайте вправи 2, 3(с93)Авраменко О.Українська мова( рівень стантарту) 10 клас -К.:Грамота, 2018 

 
Учням 8 опр
Опрацюйте тему" Уживання м'якого знака"(с 93)
Виконайте  вправи 2,3(с93)Авраменко О.Українська мова(рівень стандарту): 10 клас -К.:ГРАМОТА,2018

понеділок, 16 березня 2020 р.

Учням групи 39е

Виконайте завдання:
- Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою префіксів з-, с-, зі-, зо- :
 Терти, сипати, цідити, йти, фотографувати, рвати, гнути, сохнути, малювати, керувати, мліти, співати, котити, корчитися, жати, вести, садити, кріпити, чіпляти, вести, садити, кріпити, важити, миритися, паленіти, творити, пекти, м'яти, косити, темніти, ховати, формувати, скочити, гріти, їхати, явитись;
- До поданих слів доберіть антоніми з префіксами роз-, без-: Хребетний.                         , озброїти, шумний, смертний, захисний, цінний, взування, скласти, людний, жалісний, грамотний, засідати, аварійний.

Учням групи 26 ок (література)

1. Послухайте лекцію дослідниці літератури В.Агеєвої про роман Ю.Яновського "Майстер корабля"  і виконайте завдання
- Як В. Агеєва аргументує потяг письменника до кіномистецтва у 20-х роках ХХст.
- Що таке майстер корабля та що він символізує?
- Якби ви оформляли обкладинку роману "Майстер корабля", то як би ви її проілюстрували?

Учням групи 7 опр

1. Перегляньте експрес-урок "З днем (чи Днем) народження" і запишіть тези.
2. Повторіть тему "Творення й відмінювання імен по батькові" (с.179)
Виконайте вправу 2(с.180), вправу 3 (с. 180), вправу 7(1) (с.183)

Учням групи 26 ок

Повторіть тему "Закінчення -а(-я_, -у(-ю) в іменниках чоловічого роду родового відмінка однини "(с. 171-172), Виконайте вправу 2-3 (с.172), вправу 7 (с.174) 
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. - К.: Грамота 2018

субота, 14 березня 2020 р.

Учням групи 39е. Мова

Повторіть тему "Правопис префіксів і суфіксів" (с 109-110), 
виконайте вправу 2 (с 110), вправу 7 (с 112) 
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл - К.: Грамота, 2018 р

Учням групи 7 опр.

Повторіть тему "Особливості кличного відмінка" ( с 175-176).
Виконайте вправу 2, 3, 4 (с 176), вправу 7 (с 178)
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. - К. : Грамота, 2018р

Учням групи 26 ок. Література

 Випишіть  у зошит цитати, які характеризують То-Ма-Кі, Сева, Богдана, Таях
 (роман Ю.Яновського "Майстер корабля")

Учням групи 26ок

Повторіть тему "Складні випадки відмінювання іменника"
(с 166-168), виконайте вправи 2, 3 (с 168), вираву 7 (с 170)
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. - К. : Грамота, 2018 р

пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Учням 78 т

Опрацюйте матеріал про комедію Миколи Куліша "Мина  Мазайло   ".Випишіть відомості з теорії літератури в зошит  .    Створіть літературний паспорт до твору.(с.121-124 підручник Авраменко О .Українська література (рівень стандарту):підруч.для 11кл.-К.:Грамота,2019)

Учням 27 ок

Прочитайте твір Івана Франка "Сойчине крило".розкрийте значення   назви й особливості твору. Створіть літературний паспорт до твору.
Учням 35 кп 
Визначте найголовніші ознаки неоромантизму роману Юрія Яновського "Майстер корабля".
Скористайтеся матеріалом підручника  с.70 -72 (Авраменко О.Українська література(рівень стандарту): підруч. для 11 кл.-К.:Грамота ,2019.-)

Учням 26 ок групи.

Прочитайте роман Юрія Яновського "Майстер корабля". Створіть літературний паспорт до твору. 

  Учням 38 е   Опрацюйте матеріал про роман Юрія Яновського "Майстер корабля"  ,  занотуйте відомості з теорії літератури в зошит (с67-69 Авраменко О.Українська література  (рівень стандарту):підруч.для 11кл.-К.:Грамота,2019)

четвер, 12 березня 2020 р.

Учням групи 7опр

Перегляньте короткометражний фільм режисера М. Калюжного "Я" (2008), знятий за мотивами новели М. Хвильового " Я (Романтика)" (20 хв 33с), і виконайте завдання.
          А. Доведіть, що цей фільм знято саме за мотивами твору М. Хвильового "Я (Романтика)", а не є його екранізацією.
          Б. Поміркуйте, чому сценаристка Д. Шуляренко ввела до фіналу фільму рядки з передсмертного листа М. Хвильового.
         Завдання виконайте письмово

Учням групи 39е

Опрацюйте (повторіть) тему "Подвоєні літери", виконайте вправу 2 (с 106), вправу 7 (с 108) (Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 10 класу - К.: Грамота 2018 р)

Учням групи 35 кп

     Опрацюйте матеріал про роман Ю.Яновського "Майстер корабля", занотуйте відомості з теорії літератури в зошит (с 67-70 Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підручник для 11 класу - К.Грамота, 2019 р)

Учням групи 38е

     Прочитайте життєпис Ю.Яновського й стисло законспектуйте його ( с 64-65 Авраменко О. Українська література(рівень стандарту): підруч. для 11 класу - К.:Грамота, 2019 р)

Учням групи 39е

     Прочитайте твір І.Франка "Сойчине крило".
Складіть паспорт твору.