середа, 18 квітня 2018 р.

Учням групи 25.
Домашнє завдання.
Вправа 1. Поясніть значення  наведених паронімів , уведіть їх у речення.
Болісний- болючий. будівельний - будівничий,показник -покажчик,стан -становище,
особистий- особовий -особливий,освідчення - освічення, еміграція - імміграція - міграція.
 Вправа2.Виправте .де потрібно, пексичні помилки.
Вірно кохати.  приймати участь,  святкові міроприємства,  невірний номер , змістовна відповідь, учбовий корпус , виключення з правил. переказати кошти , виключити світло.
Учням групи 6опр.
Домашнє завдання .Поясніть значення наведених паронімів, уведіть їх у речення.
Ефектний- ефективний, абонемент -абонент, будівельний- будівничий,показник- покажчик,
військовий -воєнний,еміграція -імміграція -міграція,освідчення -освічення, стан- становище,
особистий- особовий - особливий,книжковий - книжний, професійний - професіональний,
тактичний - тактовний, виплата - оплата,рятівник - рятувальник, дистанція - інстанція.

четвер, 12 квітня 2018 р.

Учням групи 25ок.
Домашнє завдання.
Поясніть значення наведених паронімів, уведіть їх у речення.
Ефектний -ефективний, абонент- абонемент, економний - економічний, вихований -виховний,
контакт -контракт, великий -величний, боцман -лоцман, залучати -долучатись,дружний -дружній, камінний -кам`яний,робітничий- робочий,громадський- громадянський.

середа, 4 квітня 2018 р.

Учням групи 25 ок.
Домашнє завдання.
Вправа 1.До поданих слів доберіть антоніми.
Веселий, добрий , молодий, легко, пізній, праця, мудрий, літо, холодно, під`їхати, маленький,
високий.
 Вправа 2.Доберіть антоніми до слів  тихий, старий, чистий, добрий  у словосполученнях:
 Тихий голос , тихе читання, тихий вітер, тиха вулиця, тихе море, чиста рука, чисте небо,
 чиста вода, старий дуб, старий зошит, добрий зір, добрі очі, добра груша, добра година,
 добре слово.

понеділок, 2 квітня 2018 р.

Учням групи 6 опр.
Домашнє завдання. Перепишіть речення.Знайдіть омоніми та омонімічні пари.
1.Село лежало в балці. 2.Стеля тримається на балці. 3.Ой,скажи, дай пораду,як прожити без долі? 4.Як одрізана гілка , валяється долі. 5.Ось рипнули двері , з хати вийшла жінка, почепила на ключку журавля відро , і заскрипів журавель. 6.А журавлі летять на той бік ключем. 7.Та, по-моєму, навіть роботи заіржавіють без роботи. 8.Щоб хліб мати , треба добре працювати.
9.Проваджає мати сина захищати  рідний край.
 Завдання 2.З поданих слів запишіть окремо  кожен синонімічний  ряд.
Діло,завірюха. розмова, мужність, відвага, дорога, робота, хуртовина, бесіда, шлях, труд, хуга,
мова, хоробрість, путь, праця, сміливість, безстрашність, одчайдушність, заняття, завія.